2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Rozstrzygnięcie Konkursu - „Mój zawód - moja przyszłość”

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łodzi

W dniu 16.12.2019r.  odbyło się rozstrzygnięcie konkursu zawodoznawczego pt. „Mój zawód - moja przyszłość” adresowanego do uczestników i absolwentów OHP. Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi wraz z jednostką podległą – Młodzieżowym Centrum Kariery w Łodzi.

Uroczystość wręczania nagród poprowadziła Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi oraz doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi.

P. Dyr. Irena Frankowska, Beata Zakrzewska

 

W konkursie wzięli udział obecni uczestnicy oraz absolwenci OHP. Hufce Pracy, a także CKiW w Dobieszkowie, miały za zadanie wytypować zespoły, które ich zdaniem przygotują najlepsze prace i będą miały szansę zawalczyć o wygraną. Tematem przewodnim był zawód, jako przyszłościowy cel młodego człowieka, związany bezpośrednio z jego  najbliższymi planami. Zaś głównym zadaniem było rozpropagowanie wśród młodych ludzi wiedzy na temat zawodów i rynku pracy oraz uświadomienie im jak dynamicznie ten rynek się zmienia. Kolejną korzyścią płynącą ze zorganizowanego konkursu było rozwinięcie wśród uczestników umiejętności pracy zespołowej i ukazanie im, jak ważną rolę w życiu może odegrać. Prace konkursowe mogły przybrać jedną z trzech form: plastyczną, artystyczną lub pisemną.

Wręczanie nagród uczestnikom

Pierwsze miejsce zajęli uczestnicy CKiW OHP w Dobieszkowie, natomiast drugie i trzecie miejsce przypadło HP 5-3 w Łodzi. Wyróżnienia otrzymały zespoły z HP 5-1, HP 5-6 oraz HP 5-5, zaś wyróżnienia za kreatywność uczestnicy HP 5-3 i CKiW Dobieszków. Dyplomy otrzymały zespoły z HP 5-6, HP 5-1, HP 5-1.

Uczestnicy otrzymali cenne nagrody rzeczowe w postaci gier edukacyjnych, gadżetów multimedialnych, oraz innych drobnych upominków. Po rozdaniu nagród młodzież oraz wychowawcy zostali zaproszeni na poczęstunek w postaci pizzy.

Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników OHP jak i kadry wychowawczej.

Poczęstunek

Tekst: Małgorzata Hulewicz, Sara Rynkiewicz, Agnieszka Sterlińska

Zdjęcie:  Sara Rynkiewicz, Agnieszka Sterlińska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400