2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Życie jest cudem – Święta Bożego Narodzenia w rodzinie OHP

5-13 HP

W dniu 19.12.2019 r w tomaszowskim hufcu odbyło się niezwykłe spotkanie zorganizowane z powodu realizacji przez Ochotnicze Hufca Pracy  akcji pod nazwą „Życie jest cudem – Święta Bożego Narodzenia w rodzinie OHP”, podjętej z inicjatywy Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta. Celem przedsięwzięcia było podkreślenie szacunku i społecznego znaczenia każdego nowego życia.

Uczestnicy hufca wraz z dziećmi

Oprócz uczestników Hufca Pracy 5-13, z którymi spotykamy się na co dzień, odwiedzili nas także niezwykli mali goście: 6 tygodniowy Szymon, czterotygodniowa Zosia oraz 10-miesięczna Kornelka.  W dniu dzisiejszym odebrali oni wraz ze swoimi rodzicami z rąk komendanta Hufca  Pracy 5-13 p. Ireneusza Kołodzieja prezenty w postaci szopek bożonarodzeniowych, bonów podarunkowych oraz życzeń od Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta i Krajowego Duszpasterza OHP ks. prałata Jarosława Sroki. Upominki trafiły do sześciorga uczestników Hufca 5-13 w Tomaszowie Mazowieckim, którzy uczą się i zdobywają zawód, a w bieżącym roku szkolnym zostali rodzicami.

Spotkanie z Komendantem Hufca p. Ireneuszem Kołodziejem

Spotkanie odbyło się w przyjaznej, świątecznej atmosferze. Było także polem do  wymiany doświadczeń młodych rodziców. Mogliśmy z dumą obserwować, jak odpowiedzialnie  i z wielką troską podchodzą do swoich nowych obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem i jego wychowaniem. Życzymy im wytrwałości w pokonywaniu codziennych małych trudności, które będą stawać na ich drodze i błogosławieństwa  Bożego. Będziemy ich dalej wspierać i pomagać osiągnąć cel jakim jest uzyskanie wykształcenia i zdobycie zawodu.

Wręczanie upominków

Autor tekstu i zdjęć: Karolina Henig- wychowawca HP 5-13

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400