2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Akcja charytatywna w Hufcu Pracy w Wieruszowie

Hufiec Pracy 5-20

Podopieczni Hufca Pracy 5-20 w Wieruszowie od wielu już lat aktywnie angażują się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Tym razem z inicjatywy Rady Młodzieży hufca włączyliśmy się w zbiórkę używanej odzieży. Każdy kilogram niezniszczonych ubrań = 1 zł na 28 FINAŁ WOŚP. Środki zebrane w akcji  „Ubrania do oddania” przeznaczone zostaną na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.

 Uczniowie przed budynkiem hufca z odzieżą zebraną na cel charytatywny

Gromadzoną przez cały tydzień odzież przedstawiciele Rady Młodzieży OHP przekazali w piątek 10 stycznia do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica, w którym znajdował się punkt zbiórki.

Udział w akcjach charytatywnych jest doskonałą okazją, aby uświadomić młodzieży, że swoją postawą mogą przyczynić się do pomocy potrzebującym oraz nauczyć się odpowiedzialności i rozwijać swoją wrażliwość.

Tekst i zdjęcia: kadra HP 5-20

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400