2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Piruety na lodzie

HP 5-5

Ferie zimowe to czas odpoczynku i relaksu po dużym wysiłku intelektualnym, jakiego wymagały od młodych ludzi egzaminy i zaliczenia semestralne.  Uczestnicy chcąc aktywnie spędzić czas  wybrali się razem z wychowawcami: Pauliną Wrzeszcz i Sebastianem Grzanką oraz doradcą zawodowym – Małgorzatą Hulewicz i pośrednikiem pracy – Małgorzatą Rokitą na lodowisko „Bombonierka” przy ulicy Stefanowskiego w Łodzi. 

 

Zdjęcie grupowe – po lewej doradca zawodowy wraz z pośrednikiem pracy; po prawej wychowawca Sebastian Grzanka

Uczestnicy jadący w małej grupie – po środku Bartosz Dopieralski jeżdżący na łyżwach po raz pierwszy

Uczestnicy ochoczo jeździli na łyżwach, ścigali się oraz kręcili piruety. Mniej doświadczeni  łyżwiarze byli wspomagani przez uczestników umiejących już zgrabnie poruszać się po lodowej tafli. Wprawne oczy wychowawców dostrzegły, że zawiązały się nowe znajomości oraz zaczątki więzi rówieśniczych pomiędzy nieznającymi się wcześniej rówieśnikami. Zabawom i żartom nie było końca. Panowała bardzo miła i serdeczna atmosfera, która sprzyjała nawiązywaniu bliższych relacji pomiędzy opiekunami a uczestnikami. Był to także swoisty trening umiejętności społecznych, dotyczących prawidłowego zachowania się w miejscu publicznym oraz bezpiecznego korzystania z obiektu.

Uczestnicy(od prawej: Krystian Dębski, Bartosz Dopieralski, Kacper Bartczak oraz Sandra Miksa)

Opracowanie i zdjęcia: Paulina Wrzeszcz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400