2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Ferie zimowe – rekreacja na lodowisku

HP 5-16 Sieradz

Młodzież HP 5-16 na lodowisku „Sirka”

W dniu 17.01.2020 r. grupa uczestników HP 5 – 16 w Sieradzu wybrała się na lodowisko  „Sirka” w Sieradzu. Jest to jedna z atrakcji przygotowanych dla młodzieży w okresie ferii zimowych.

 

Na miejscu można wypożyczyć łyżwy i skorzystać  z porady instruktora, który jednocześnie dba o bezpieczeństwo uczestników, pokazując jaką przybrać postawę na lodowisku i jak skutecznie umocować łyżwy lub kask.  Na miejscu przygotowane jest pomieszczenie, w którym można ogrzać się przy kominku i wypić coś ciepłego. Na lodowisku wszyscy poruszają się w jednym kierunku, by uniknąć zderzeń, a ci mniej doświadczeni trzymają się blisko bandy, by nie torować ruchu. Dla naszych podopiecznych nie był to pierwszy kontakt z łyżwami, co było widać w pewnej postawie i sposobie poruszania się.

 

Udany aktywny wypoczynek na łyżwach

 

Ponadto po udanych zajęciach sportowych młodzież poszerzyła swoja wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed tragicznymi skutkami przyjmowania dopalaczy lub podobnych środków psychoaktywnych.

 

Tekst i zdjęcia: kadra hufca

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400