2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

„Zabawy słowem”

HP 5-15 Zduńska Wola

Młodzież podczas zabaw integracyjnych

Zaletą skutecznej komunikacji międzyludzkiej  jest u konstruktywne podejście do języka, czyli umiejętność zastępowania nieznanych lub zapomnianych słów czy zwrotów ich opisem. Umiejętność tę można rozwijać między innymi poprzez gry dydaktyczne.

 

17 stycznia 2020r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli, wraz z pracownikami MCK w Zduńskiej Woli i MCIZ w Sieradzu zorganizował dla uczestników feryjnego programu „Bezkonfliktowa komunikacja” zabawy integracyjne oraz turniej gier planszowych.

 

Doradca Zawodowy Agnieszka Kobiera z młodzieżą podczas gry   „Tik Tak Boom”

 

Gry planszowe nie tylko wspomagają rozwój intelektualny, rozwijają spostrzegawczość, pamięć, orientację przestrzenną, logiczne myślenie, ale przede wszystkim uczą zasad  komunikacji międzyludzkich, zasad społecznych, wygrywania, ale też i bardzo trudnej sztuki przegrywania. W trakcie gier „Tik Tak Boom”, oraz „Mistrz słowa” uczestnicy rozwijali swój zasób słownictwa, utrwalali zasady prawidłowej pisowni, trenowali cierpliwość i refleks.

 

„Walka o stołki”

 

Amatorzy „zręcznościówek” wykazywali się zdolnościami manualnymi w trakcie gry „Yenga” oraz „Walka o stołki”, miłośnicy gier logicznych i strategicznych ćwiczyli koncentrację, pamięć, uwagę, cierpliwość podczas gry w szachy, oraz w „Rumika”.

 

Trenowanie logicznego myślenia podczas gry „Rumik”

 

Celem zorganizowanego turnieju było wykształcenie w młodzieży szacunku do drugiego zawodnika, umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa, kształtowanie twórczej aktywności młodzieży, myślenia przyczynowo - skutkowego oraz umiejętności rozwiązywania problemów.  

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia:  Barbara Nowak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400