2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Turniej Piłki Nożnej w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz.

Po turnieju z nagrodami

We wtorek tj. 21 stycznia 2020 r. na hali sportowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej odbył się Turniej Piłki Nożnej dla uczestników Hufca Pracy 5-24. W zawodach rywalizowano ze sobą systemem „każdy z każdym”.

 

Mecze przyniosły wiele emocji i wspaniałych bramek. Wszystkie były zacięte, toczone w szybkim tempie i można było zauważyć, że każdy zawodnik pragnie zwycięstwa swojego zespołu, lecz wszyscy zawodnicy pamiętali o zasadach fair– play. Niejednokrotnie dochodziło do ostrych starć, co świadczy o tym, że każdemu zależało na jak najlepszym wyniku. Nie zabrakło też uśmiechu.

 

Bezkonkurencyjna okazała się drużyna Adama Gruszczyńskiego, która zdobyła pierwsze miejsce. Kolejne miejsce zajęła drużyna Jakuba Bieńkowskiego. Oprócz klasyfikacji drużyn przeprowadzona została również klasyfikacja strzelców, w której z 8 bramkami zwyciężył Dominik Marczyński. Najlepszym bramkarzem turnieju został uznany Dawid Grzywa. Za obsługę sędziowską odpowiadał jeden z uczestników hufca. Wyróżnieni chłopcy zostali nagrodzeni upominkami.

 

Zawodnicy z otrzymanymi nagrodami

 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zaangażowanie oraz zapraszamy na kolejne rozgrywki. Nasza piłkarska rodzina rozwija się, a każdy z osobna dodaje przysłowiową cegiełkę, która tworzy jeden zespół.

 

Autor zdjęć: Kadra hufca 5-24

Autor tekstu: Aneta Albrecht.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400