2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Skaczcie do góry, jak Kangury

HP 5-3 Łódź

W dniu 21.01.2020 5-3 HP zorganizował dla swoich podopiecznych zajęcia w formie rekreacyjnej w Sali SALTOS.

 

Głównym celem takich zajęć jest wszechstronny rozwój ogólnej sprawności fizycznej, dobra zabawa oraz integracja grupy. Ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas takiego treningu mają na celu, kształtować zwinność, skoczność, gibkość oraz koordynacje ruchową – przydatne nie tylko w skokach na trampolinie, ale niezbędne w każdej dyscyplinie sportu.

 

 

Podnoszą one ogólną sprawność fizyczną, rozładowują stres i dostarczają dużo radości. Młodzież po wyjściu z „parku trampolin” była zmęczona ale bardzo zrelaksowana i zadowolona.

 

Autor i zdjęcia: Aleksandra Szlęzak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400