2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Nauka języka migowego

HP 5-15 Zduńska Wola

Nauka posługiwania się polskim alfabetem palcowym

22 stycznia 2020r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował warsztaty z języka migowego w ramach feryjnego programu „Bezkonfliktowa komunikacja”.

 

Kordian i Oliwia podczas ćwiczeń

Głównym celem programu jest kształtowanie w młodzieży pozytywnych relacji międzyludzkich, m.in.  poprzez zapoznawanie jej z różnicami w spostrzeganiu, czynnikami zewnętrznymi zakłócającymi komunikację. Podczas zajęć młodzież zapoznała się z podstawowymi pojęciami z zakresu języka migowego, oraz z wybranymi problemami środowiska niesłyszących.

 

Młodzież w trakcie migania

 

Wprowadzenia do tematyki programu dokonał Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak. Ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyła się nauka posługiwania się polskim alfabetem palcowym – a w tym odczytywanie i prezentowanie podstawowych znaków pojęciowych języka migowego.

 

Wręczenie podziękowania za pomoc w realizacji programu autorskiego Anecie Kuśmider przez Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka

 

W trakcie zajęć młodzież zapoznała się z pojęciem „Kultury Głuchych”, stereotypami na temat ludzi niesłyszących. Dowiedziała się także, jakie znaczenie w codziennym życiu zarówno dla osób niesłyszących jak i słyszących ma dobra znajomość języka migowego. Dzięki miłej i wesołej atmosferze zajęcia były samą przyjemnością, co sprzyjało nabywaniu nowej wiedzy. Prowadząca warsztaty - Aneta Kuśmider –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  w SP nr 7 w Zduńskiej Woli nawiązała doskonały kontakt z młodzieżą, potrafiła zaciekawić i zainteresować wszystkich, nawet mało aktywnych i nieśmiałych.

 

Uczestnicy warsztatów, Kadra Hufca Pracy, prowadząca zajęcia Aneta  Kuśmider

 

Uczniowie byli zaangażowani, chętnie wypowiadali się i zadawali pytania. Młodzież wyraziła  chęć udziału w kolejnych warsztatach, oceniając czas poświęcony na naukę języka migowego jako efektywnie wykorzystany.

 

Tekst i zdjęcia: Joanna Siemińska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400