2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Aktywne Ferie zimowe z Hufcem Pracy 5-5 w Łodzi

HP 5-5 Łódź

Rywalizacja na kręglach

W dniu 22 lutego 2020r. podczas ferii odbył się turniej w bilard oraz kręgle. Zawody, w których udział wzięła młodzież ucząca się w Szkole Podstawowej CKZiU oraz Szkoły Branżowej odbyły się w Kręgielni Grakula oraz  Jazda Parku w Manufakturze w Łodzi. Do udziału w tych przedsięwzięciach kadra Hufca Pracy zaprosiła doradcę zawodowego Małgorzatę Hulewicz.

 

Najpierw młodzież wzięła udział w rozgrywkach w kręgle. Podczas rozgrywek uczestnicy podzielili się na dwie grupy. Przed rozpoczęciem zabawy pracownik klubu wyjaśnił młodzieży zasady gry. Uczestnicy zabawy rywalizowali ze sobą w 12 rundach. Nielicznym udało się dokonać strącenia jednocześnie wszystkich kręgli. Rozgrywki wywołały wiele emocji, a walka o zwycięstwo była niezwykle wyrównana.  Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili oraz wyrazili chęć ponownego udziału w tego rodzaju wydarzeniach.

 

Młodzież po rozgrywkach w bilard

 

Po emocjonującej grze w kręgle nadszedł czas na bilard. Przed rozpoczęciem zawodów pracownik klubu wyjaśnił młodzieży zasady gry. Uczestnicy doskonale wspólnie się bawili, dopingowali się wzajemnie a osoby lepiej grające chętnie udzielały wskazówek kolegom grającym po raz pierwszy w bilard. Wszystkie rozegrane mecze dostarczyły naszym uczestnikom mnóstwa emocji i dobrej zabawy. Celem zorganizowanego turnieju była nauka zdrowej rywalizacji wśród młodzieży oraz kreatywne spędzanie wolnego czasu.

 

Dzięki rozegranemu turniejowi uczestnicy mogli dokładniej poznać zasady gry, zintegrować się oraz upowszechniać zasady gry fair play.

 

Tekst: Agnieszka Przybylak

Zdjęcia: Sebastian Grzanka

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400