2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Ferie zimowe z Hufcem 5-6

HP 5-6 Łódź

Młodzież w trakcie spotkania na lodowisku Manufaktury

 

Minione dwa tygodnie stycznia (13.-24.01.) upłynęły uczestnikom naszego Hufca, podobnie jak ich rówieśnikom z całego województwa, pod znakiem ferii zimowych. Młodzieży korzystającej w tym czasie z zasłużonego odpoczynku Hufiec zaproponował różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

Rozgrywki w tenisa stołowego

 

Pierwszy tydzień ferii obfitował w zajęcia sportowo-rekreacyjne i integracyjne. Uczestnicy Hufca mogli wziąć udział w rekreacyjnych rozgrywkach w tenisa stołowego oraz różnorodnych grach, zabawach i quizach organizowanych na terenie Hufca. Spotkaniom tym towarzyszyły rozmowy związane z bezpiecznym zachowaniem na drodze w okresie zimowym oraz zasadami bezpiecznego wypoczynku. Osoby chętne mogły wziąć udział w zajęciach koła filmowego „Kinomani”,  w trakcie którego przyjrzeliśmy się nominowanemu do Oskara filmowi Jana Komasy pt. „Boże ciało”. Natomiast w piątek młodzież wybrała się na lodowisko, by sprawdzić swoją sprawność i koordynację ruchową.

 

Gry i zabawy ruchowo-integracyjne zorganizowane dla uczestników Hufca

 

W drugim tygodniu ferii młodzież wzięła udział w zajęciach plastycznych, w trakcie których własnoręcznie tworzyła upominki dla dziadków z okazji ich święta oraz rozmawiała o kontaktach miedzy pokoleniami oraz czerpanych z nich korzyściach. Nie zabrakło również innych zajęć o charakterze integracyjnym. Wypoczynek zakończyło wspólne wyjście na kręgle, gdzie w atmosferze zdrowej rywalizacji i koleżeństwa podsumowany został cały okres ferii. Uwagi uczestników posłużą kadrze do opracowywania planów wypoczynku i zajęć dla młodzieży w przyszłości.

 

Tekst i zdjęcia: Irena Szymankiewicz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400