2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Zajęcia profilaktyczne w Zakładzie Karnym

MCK Łowicz

Młodzież podczas spotkania z osadzonymi i wychowawcą z oddziału terapeutycznego

W dniu 28 stycznia br. w Zakładzie Karnym w Łowiczu zostały przeprowadzone zajęcia dla wychowanków OHP i uczniów klasy II ZSP Nr 1 w Łowiczu z udziałem więźniów z oddziału terapeutycznego dotyczące profilaktyki uzależnień.

 

Inicjatorem spotkania z osadzonymi i ich wychowawcami było MCK w Łowiczu, a jego celem przestroga przed skutkami nieodpowiedzialnego zachowania, którego konsekwencje mogą zaprowadzić sprawców do więzienia.

 

W zajęciach wzięło udział piętnaścioro wychowanków wraz ze swoimi opiekunami: Heleną Grzegory (pedagogiem szkolnym) i Joanną Modelewską (MCK Łowicz) oraz dwóch osadzonych z wychowawcą i psychologiem. Więźniowie opowiedzieli zebranym, jak stosowanie używek i narkotyków oraz handel nimi zmieniło ich życie w tragedię, a oni sami przez swoje zachowanie „pod wpływem”, czyli agresję, przemoc, rozboje, kradzieże itp.,  stworzyli piekło na ziemi innym ludziom. Odpowiadali na pytania, jak reagować na zaczepki dealerów, unikać towarzystwa osób uzależnionych lub rozpoznawać takie osoby wśród rówieśników i co zrobić, by im pomóc?

 

Przed murami więzienia

 

Udział w tego typu zajęciach w ZK i kontakt z żywymi przykładami złych wyborów życiowych był dla wszystkich uczestników spotkania dużym przeżyciem i miejmy nadzieję skuteczną przestrogą przed skutkami nieodpowiednich zachowań.

 

Tekst: Joanna Modelewska (MCK Łowicz)

Zdjęcia: ZK w Łowiczu

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400