2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Egzamin z przyuczenia do zawodu

HP 5-15 Zduńska Wola

Autokosmetyka pojazdu w wykonaniu młodzieży

 

Uczestnicy Hufca Pracy odbywający praktyki zawodowe w Firmie Handlowo Usługowej „BorCaR” podeszli do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie przygotowania do sprzedaży pojazdów samochodowych.

 

Uczestnicy Hufca Pracy odbywający praktyki zawodowe w Firmie Handlowo Usługowej „BorCaR” podeszli do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie przygotowania do sprzedaży pojazdów samochodowych.

 

Część teoretyczna egzaminu

 

W skład Komisji Egzaminacyjnej weszli: Bogdan Borowiecki- właściciel firmy, Barbara Nowak- Wychowawca Hufca Pracy, Katarzyna Wajman- Wychowawca Hufca Pracy. Zadaniem młodzieży w części praktycznej egzaminu było przygotowanie samochodu osobowego do sprzedaży - zarówno pod względem wizualnym, jak i formalnym - autokosmetyka pojazdu.

 

Podsumowanie Egzaminu przez Wychowawcę HP

 

W części teoretycznej uczniowie odpowiadali na pytania Komisji Egzaminacyjnej związane z prowadzeniem i kompletowaniem dokumentacji: wystawianiem faktur i obsługą kasy fiskalnej oraz zawieraniem transakcji sprzedaży.

 

31.01.2020r. wszyscy uczestnicy zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Wajman i Barbara Nowak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400