2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Młodzież OHP dla środowiska lokalnego

HP 5-24 Rawa Maz.

Taniec zumba w wykonaniu uczestniczek i dzieci z Domu Dziecka

W dniu 03.02.2020r w ramach inicjatywy ogólnopolskiej pt. „Młodzież OHP dla środowiska lokalnego”, uczestnicy hufca 5-24 zorganizowali inicjatywę zewnętrzną skierowaną dla dzieci z Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Inicjatywa poprzedzona była wieloma spotkaniami i rozmowami z dyrektorem Domu Dziecka p. Andrzejem Brodowskim oraz wychowawcami. 

 

Mając na uwadze zainteresowania wychowanków rawskiego Domu Dziecka, Klub Aktywnych zgodnie stwierdził, że zaprezentuje pokaz tańca oraz gry i zabawy ruchowe przy muzyce.  Pokaz rozpoczął się od występu solowego przewodniczącej Rady Młodzieży Wiktorii Adamczyk oraz tańca grupowego – zumba.

 

Po zaprezentowaniu wszystkich układów tanecznych uczestnicy przygotowali dla dzieci wiele wspaniałych zabaw ruchowych, m.in.: kaczuszki, czy stary niedźwiedź mocno śpi, itp.

 

Aktywni Hufca wraz z wychowankami Domu Dziecka

 

Taniec to nie tylko ruch to także wychowanie społeczno-moralne, umysłowe, estetyczne i fizyczne. Ważnym elementem spotkania było wykorzystanie zabawy jako formę integracji dzieci i młodzieży, która umożliwiła otwarcie się na innych i dostrzeganie  swoich mocnych stron. Zajęcia taneczne rozwinęły także indywidualne zdolności każdego dziecka, aktywność oraz samodzielność.

 

Po zakończonej inicjatywie uczestnicy Hufca zostali nagrodzeni gromkimi brawami, nie mogło obyć się również bez słodkiego poczęstunku dla wychowanków Domu Dziecka.

 

Autor tekstu: Bożena Krawczyk, Kinga Stańczak

Autor zdjęć: Kadra Hufca

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400