2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Warsztaty grupowe w Wieluniu

MCK Wieluń, HP 5-21 Wieluń

Uczestnicy warsztatów

W dniu  4 lutego 2020 r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery  w Wieluniu i  Hufca Pracy w Wieluniu  dla uczestników hufca zorganizowali warsztaty grupowe na temat przygotowania do wejście na rynek pracy.

 

Celem warsztatów było poznanie dróg i metod poszukiwania pracy oraz zapoznania uczestników ze źródłami informacji o rynku pracy. W trakcie spotkania m.in. omówiono obecną sytuację na wieluńskim rynku pracy i rynkach pracy powiatów ościennych. Pośrednik pracy przedstawił uczestnikom kilka aktualnych ofert pracy.

 

Tekst : Piotr Pawlak MCK Wieluń

Zdjęcia : Martyna Dydo HP 5-21

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400