2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

„Konkurs wiedzy o Patronie 2020r. św. Janie Pawle II”

HP 5-15 Zduńska Wola

Wychowawca Hufca Pracy Joanna Siemińska podczas omawiania regulaminu konkursu i  wręczania testów uczestnikom

W związku z przypadającą  w tym roku 100 Rocznicą Urodzin Papieża, jednym z priorytetowych zadań Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli stało się przybliżenie młodzieży postaci  Wybitnego Polaka Karola Wojtyły. 

 

13 lutego 2020r. Kadra Hufca Pracy zorganizowała i przeprowadziła  konkurs papieski pn. „W 100-lecie Urodzin Jana Pawła II”. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli. Uczestnicy przystąpili do testu składającego się z 30 pytań zamkniętych, na które musieli odpowiedzieć w ciągu 30 minut.

 

Tematyka testu obejmowała  fragmenty z biografii, pontyfikatu,  twórczości literackiej, oraz nauczania św. Jana Pawła II. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której weszli: Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak, Wychowawca Hufca Pracy Joanna Siemińska, oraz nauczyciel religii z ZSAZ ZDZ Ewa Powichrowska.

 

Wręczenie dyplomu i nagrody zwyciężczyni konkursu Emilii Brzezińskiej

 

Zwyciężczynią konkursu została Emilia Brzezińska – Przewodnicząca Rady Młodzieży,  drugie miejsce zajął Damian Knapiński z powiatu łaskiego, zaś na miejscu trzecim uplasowała  się Oliwia Lubińska. W najlepszej szóstce znaleźli  się również Piotr Kusiak, Patrycja Matusiak oraz Adrian Mocek.  Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody przygotowane przez Hufiec Pracy.

 

Kadra Hufca Pracy, Ewa Powichrowska – nauczyciel religii w ZSAZ ZDZ, uczestnicy biorący udział w konkursie

 

Celem zorganizowanego konkursu było  przede wszystkim propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią Jana Pawła II jako największego autorytetu moralnego współczesnego świata. Sam okres przygotowań do udziału w konkursie pozwolił młodzieży pogłębić swoją wiedzę o życiu, działalności, twórczości i osobowości Papieża Jana Pawła II. Uczestnicy biorący udział w konkursie mieli okazję umocnić chrześcijańską i patriotyczną postawę oraz przeanalizować drogę Jana Pawła II do świętości.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Barbara Nowak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400