2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Poczta walentynkowa dla skrycie zakochanych

HP 5-5 Łódź

W terminie 06.02 – 14.02. 2020 roku uczestnicy Hufca Pracy 5-5 w związku ze zbliżającymi się walentynkami postanowili zorganizować dla swoich kolegów pocztę walentynkową. Głównym celem tej inicjatywy samorządowej były obchody dnia św. Walentego, a także kształtowanie umiejętności organizacji pracy oraz współdziałania w grupie.

 

Uczestnik hufca przystępujący do rozdzielania poczty według adresatów

Młodzież przygotowała ulotki promujące akcję, a także miejsce, w którym ich koledzy mogą zostawić listy i kartki miłosne. Przedsięwzięcie miało swoje rozwiązanie 13.02.2020 roku, kiedy to działała poczta walentynkowa.  Przesyłki były gromadzone w godzinach 15-18, natomiast pod koniec zajęć lekcyjnych zostały dostarczone do adresatów.

 Młodzież wyznaczyła spośród siebie osoby odpowiedzialne za każdy z etapów przygotowania przedsięwzięcia. Jedni przygotowywali pudełko na listy, inni zaprojektowali ulotki i logistycznie rozplanowali promowanie przedsięwzięcia, a jeszcze inni wcielali się w rolę walentynkowych listonoszy.

Zaplanowanie inicjatywy było niezaprzeczalnie wyzwaniem dla członków Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych. Podczas spotkania podsumowującego przedsięwzięcie, młodzież była z siebie bardzo zadowolona, trzeba przyznać, że bardzo dobrze poradziła sobie z jego organizacją.

Tekst i zdjęcia: Paulina Wrzeszcz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400