2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Konkurs Wiedzy o OHP i ZSP nr 2 w Bełchatowie

HP 5-11 Bełchatów

Uczestnicy HP 5-11 tuż przed rozpoczęciem pisania testu

W dniu 17.02.2020r. w ZSP nr 2 w Bełchatowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o OHP i ZSP nr 2 pt. „OHP moim miejscem”.

 

Konkurs skierowany był do uczniów klas I Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 Bełchatowie i miał na celu upowszechnić wśród nowych uczestników wiedzę o działalności OHP i jego jednostkach organizacyjnych oraz sprawdzić wiedzę uczniów na temat szkoły do której uczęszczają.

 

Zadaniem uczestników HP 5-11 było rozwiązanie testu wiedzy składającego się z 20 pytań otwartych jak i zamkniętych. Młodzież musiała wykazać się wiedzą dotyczącą zarówno historii OHP jak i znajomością szczegółowych informacji na temat jednostki do której należą.

 

 

Wyróżniona uczestniczka

 

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 35 uczestników a najlepsze okazały się dziewczęta: Sylwia Waleszczyk, Aleksandra Balcerzak i Amelia Gierlak. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

Autor artykułu: Karolina Kaszewska

Autor zdjęć: Ewa Szperna

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400