2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Tłusty czwartek w Skierniewicach

HP 5-23 Skierniewice

Uczestnicy HP 5-23 podczas Tłustego czwartku

20.02.2020r. w Skierniewickim Hufcu 5-23  uczestnicy kultywowali  tradycję Tłustego czwartku. Tłusty czwartek to ostatni czwartek przed Wielkim Postem, dawniej  nazywany zapustami. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału.

 

W Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, według tradycji katolicy mają dyspensę i dozwolone jest objadanie się. Tradycja jedzenia pączków w Tłusty czwartek zadomowiła się w Polsce na dobre w XVII w. Dziś jest kultywowana z wielkim zapałem i… apetytem.

 

Uczestnicy Hufca Pracy 5-23 w Skierniewicach również  dali sobie dyspensę podtrzymując tradycję od rana konsumowali pączki. Dzisiaj nikt nie liczył kalorii. Uświadamialiśmy młodym ludziom, że Wielki Post to czas intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia do Boga, pokuty, walki z własnymi słabościami.

 

Tekst i zdjęcia: Anna Figat, Ilona Broniarek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400