2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Badanie preferencji i predyspozycji zawodowych dla uczestników HP 5-15 w Zduńskiej Woli

MCK Zduńska Wola, MCIZ Sieradz

Młodzież podczas wypełniania testu KZZ

W dniu 21 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli grupa uczestników z HP 5-15 w Zduńskiej Woli wzięła udział w warsztatach grupowych przeprowadzonych przez doradców zawodowych Ochotniczych Hufców Pracy – Agnieszkę Kobierę z MCK Zduńska Wola i Magdalenę Niezgodzką MCIZ Sieradz.

 

Podczas spotkania z młodzieżą omówiono nowe standardy - cele i założenia OHP, a także przedstawiono cel tworzenia wspólnej ścieżki wsparcia doradcy zawodowego z uczestnikiem OHP.

 

Pierwszym etapem tworzenia ścieżki było przeprowadzenie Testów preferencji i predyspozycji zawodowych.

 

KZZ to narzędzie diagnostyczne, które służy do badania zainteresowań zawodowych. Zostało ono opracowane na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na potrzeby poradnictwa zawodowego. Pomaga w określeniu preferencji zawodowych osób badanych. Wypełnienie testu, w zależności od indywidualnego tempa pracy zajmuje średnio od 30 do 60 minut. KZZ bada kilkanaście obszarów zainteresowań zawodowych tj. : zainteresowania: artystyczne, badawcze, handlowe, komunikacyjne, konwencjonalne, mechaniczne, opiekuńcze, perswazyjne, przedsiębiorcze, realistyczne oraz społeczne.

 

Po wykonaniu testu każdy z uczestników badania otrzyma raport z wynikami zainteresowań zawodowych, a doradcy zawodowi podczas rozmów indywidualnych szczegółowo omówią każdemu z osobna profil zawodowy.

 

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Kobiera i Magdalena Niezgodzka – doradca zawodowy
MCK Zduńska Wola i MCIZ Sieradz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400