2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Pomagajmy!

Hufiec Pracy 5-22 Łowicz

W dniu 26.02.2020 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu odbył się kiermasz ciast zorganizowany  z inicjatywy młodzieży szkolnej, w tym uczestników Hufca Pracy 5-22 w Łowiczu.

Wychowawcy hufca wspierają Wiktora

Każda klasa zobowiązała się dostarczyć ciasta, które były sprzedawane  za symboliczną kwotę. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na szczytny cel a mianowicie na pomoc dla chorego Wiktora, który zmaga się z nowotworem guza kręgosłupa. Chłopiec wymaga leczenia onkologicznego i rehabilitacji, na które potrzebna jest ogromna suma pieniędzy.

Takie działania uczą młodzież współczucia i empatii dla drugiego człowieka. Do akcji przyłączyli się nauczyciele szkoły oraz wychowawcy hufca, którzy swoim postępowaniem  pokazują młodzieży wrażliwość na krzywdę innych ludzi. 

Miejmy nadzieję, że choć w minimalny sposób pomożemy.

Autor tekstu i zdjęć: Małgorzata Szwarocka, Anna Śnieguła

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400