2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Powrót do tradycji

5-11 HP Bełchatów

W dniu 25.02.2020r. uczestnicy HP 5-11 zrealizowali inicjatywę prospołeczną w ramach akcji „OHP dla środowiska lokalnego”. Podopieczni nie bez przyczyny wybrali ten termin – ostatki czyli ostatni dzień karnawału. Uczestnicy HP 5-11  i zarazem uczniowie ZSP nr 2 w Bełchatowie uczący się w zawodzie kucharz i fryzjer, zrobili słodką niespodziankę osobom, które na co dzień są podopiecznymi Stowarzyszenia MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Bełchatowie.

 

 

Praca na kuchni

 

Praca na kuchni

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT zajmuje się udzielaniem pomocy w formie schronienia, wyżywienia i ubrania, a także pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej osobom, które z różnych przyczyn (bardzo często dramatycznych) utraciły swój dach nad głową.

Dzięki uprzejmości szkoły i pomocy nauczycieli przedmiotów zawodowych p. Marcina Pawlaka p. Wiesławy Koniecznej nasi uczestnicy przygotowali  pyszne ostatkowe ciasteczka, które tradycyjny, barwny korowód ostatkowych przebierańców zaniósł mieszkańcom MONAR-MARKOT.

Zajęcia kulinarne poza możliwością zrobienia czegoś dla innych były doskonałą okazją do integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym i sprawdzianem umiejętności praktycznych młodych kucharzy, którzy niebawem przystąpią do egzaminu na tytuły kwalifikacyjne, a przygotowanie ostatkowych przebrań było dobrym ćwiczeniem kreatywności dla podopiecznych uczących się w zawodzie fryzjer.

 

 

Reprezentacja uczestników pod budynkiem MONAR-MARKOT 

Autor artykułu i zdjęć: Karolina Kaszewska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400