2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Hufiec Pracy 5-22 dla środowiska lokalnego.

Hufiec Pracy 5-22 Łowicz

Uczestnicy Hufca Pracy 5-22 w Łowiczu w ramach inicjatywy ogólnopolskiej pt. ,,Młodzież OHP dla środowiska lokalnego” zorganizowała zbiórkę odzieży dla osób potrzebujących wsparcia. Akcja wspierana przez kadrę hufca trwała od 01.-28.02.2020 roku. W ramach projektu została zebrana odzież, która następnie została przekazana do oddziału Caritas Polska w Łowiczu.

Przedstawiciele Hufca Pracy w Łowiczu przy zbiórce odzieży

Celem inicjatywy jest budowanie empatii oraz umiejętności i postaw prospołecznych młodzieży poprzez niesienie pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Działania te  zostały wpisane w inicjatywę ogólnopolskich obchodów 100-lecia urodzin świętego Jana Pawła II- patrona Ochotniczych Hufców Pracy.

Komendant hufca przed budynkiem Caritasu

Autor tekstu i zdjęć: Małgorzata Szwarocka, Anna Śnieguła

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400