2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Wizyty monitorujące uczestników w Zduńskiej Woli

MCK Zduńska Wola, MCIZ Sieradz, HP 5-15 Zduńska Wola

Młodzież podczas spotkania z kadrą OHP

W dniu 28.02.2020 roku w ramach współpracy HP 5-15 w Zduńskiej Woli z pracownikami pionu rozwoju zawodowego, wychowawca HP wraz z doradcami zawodowymi MCK Zduńska Wola i MCIZ Sieradz przeprowadzili wizytę monitorującą praktycznej nauki zawodu: Mechanik pojazdów samochodowych w firmie P.H.U "Wicar" Krzysztof Witkowski, gdzie nasza młodzież kształci się pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

 

Wizyta miała na celu monitoring miejsca odbycia przygotowania zawodowego dla uczestników, w takim miejscu, branży i z takim zakresem obowiązków, które najpełniej odpowiadają potrzebom uczestnika, spełniają wymogi formalno-prawne, zapewniają bezpieczeństwo pracy i odpowiednią jakość nauki zawodu. Kolejnym celem była realizacja usług rozwoju zawodowego dla młodzieży w OHP - przedstawienie usług pionu rozwoju zawodowego, określenie celu, zakresu, czasu świadczenia usług osiągniętych rezultatów oraz omówienie programu wsparcia rozwoju zawodowego dla każdego z uczestników.

 

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Kobiera i Magdalena Niezgodzka – doradca zawodowy MCK Zduńska Wola i MCIZ Sieradz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400