2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Inicjatywa prospołeczna młodzieży ze Zduńskiej Woli - „Żyć zgodnie z naukami św. Jana Pawła II”

HP 5-15 Zduńska Wola, MCK Zduńska Wola, MCIZ Sieradz

Uczestnicy zajęć podczas prac plastycznych

 

„Uprzywilejowani świadkowie człowieczeństwa, najdotkliwiej doświadczający braku miłości, solidarności i gościnności oraz wszelkich przejawów dyskryminacji” – to słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Watykanie 2004r. podczas Międzynarodowego Sympozjum  „Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym”. Według św. Jana Pawła II ludzie niepełnosprawni to ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa. W związku z przypadającą w tym roku 100 rocznicą Urodzin św. Jana Pawła II 4 marca 2020r. podopieczne Hufca Pracy w Zduńskiej Woli: Oliwia Mucha, Oliwia Lubińska, Natalia Nowak i Patrycja Mocek w ramach inicjatywy prospołecznej „Żyć zgodnie z naukami św. Jana Pawła II” przygotowały i przeprowadziły zajęcia integracyjne, plastyczne i edukacyjne dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach.

 

Patrycja Mocek z uczestnikami ŚDS podczas zajęć

 

Motywem przewodnim spotkania była postać Papieża Polaka. Pod okiem Kadry Hufca Pracy oraz Doradców Zawodowych MCK w Zduńskiej Woli i MCIZ w Sieradzu dzięki młodzieży podopieczni ŚDS rozwijali umiejętność koncentracji uwagi, logicznego myślenia, kojarzenia i spostrzegawczości.

 

Kadra Hufca Pracy, Doradcy zawodowi MCIZ Sieradz i MCK w Zduńskiej Woli, uczestnicy Hufca Pracy, podopieczni ŚDS w Rożdżałach z pracami plastycznymi

 

Celem przeprowadzonej inicjatywy było przełamanie barier i uprzedzeń, przez szereg lat funkcjonujących w  społeczeństwie. Spotkania integracyjne mają uświadomić młodym ludziom że w społeczeństwie istnieją również ludzie o pewnych zaburzeniach rozwojowych, którzy na równi z innymi potrzebują szacunku, zrozumienia i akceptacji. Bliski kontakt z niepełnosprawnymi uwrażliwia młodzież na potrzeby innych, uczy opiekuńczości.

 

Na słodkim poczęstunku u Dyrekcji ŚDS -  w podziękowaniu za przeprowadzoną inicjatywę

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Barbara Nowak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400