2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Dzień Maturzysty w Skierniewicach

CEiPM Skierniewice

Uczestnicy wydarzenia wraz z dyrektorem CEiPM OHP Ryszardem Targowskim

W dniu 4 marca już po raz 12 odbył się Dzień Maturzysty 2020 w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach, w którym udział wziął dyrektor CEiPM OHP w Skierniewicach Ryszard Targowski. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdzyk. Przybyła młodzież ze skierniewickich szkół ponadgimnazjalnych, a także z Głuchowa i Łowicza.

 

Po uroczystym przywitaniu zaproszonych gości przyszli maturzyści wysłuchali trzech wykładów: „Sztuczna inteligencja, jako wsparcie wielowymiarowego bezpieczeństwa”, „Psychologiczne aspekty zagrożeń w sieci" oraz „Umiejętności przyszłości. Czego warto uczyć, aby odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie”. Pod części wykładowej można było wyposażyć się w foldery uczelni oraz poczęstować skierlotką.

 

Dla uczniów przygotowano także warsztaty i porady doradców zawodowych. Ideą spotkania była promocja miasta Skierniewice wśród maturzystów, jako miejsca, gdzie warto się uczyć, żyć i pracować.

 

Tekst i autor zdjęć: Ilona Paradowska - specjalista ds. rozwoju zawodowego

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400