2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

OHP na V Gminnych Targach Edukacyjnych w Szadku

HP 5-15 Zduńska Wola, MCK Zduńska Wola, MCIZ Sieradz

Katarzyna Wajman-Wychowawca HP podczas wystąpienia

W dniu 4 marca 2020r. Hufiec Pracy 5-15 i Młodzieżowe Centrum Kariery w Zduńskiej Woli oraz Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Sieradzu  wzięły udział w V Gminnych Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku.

 

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły – Pani Beaty Olczyk jednostki organizacyjne OHP  przygotowały stoisko z ofertą edukacyjną. Wychowawca Hufca Pracy Katarzyna Wajman omówiła główne zadania oraz zasady funkcjonowania OHP. Oprócz promocji zawodów w jakich kształci się nasza młodzież Kadra Hufca Pracy zaprezentowała również działania kulturalno- oświatowe i rekreacyjno-sportowe w formie prezentacji multimedialnej.

 

 

Młodzież przy stoisku OHP

 

Nasza Absolwentka Anna Kroczyńska i uczestnicy Hufca Pracy: Bartosz Woźniak, Piotr Kusiak, Hubert Frątczak i Adrian Łazuchiewicz pod okiem wychowawców zachęcali do podjęcia praktycznej nauki w zawodach: piekarz, mechanik pojazdów samochodowych i stolarz. Reprezentowali oni Zakłady Pracy z terenu Gminy Szadek:  GS Samopomoc Chłopska, Serwis i Stacja Kontroli Pojazdów „Wicar” oraz Stolarstwo Sylwester Woźniak w Prusinowicach. Głównym celem targów było zaprezentowanie uczniom kończącym edukację na poziomie Szkoły Podstawowej szerokiej oferty edukacyjnej, która pomoże im w podjęciu decyzji dotyczącej dalszej nauki i wyboru profilu kształcenia.

 

Tekst: Katarzyna Wajman

Zdjęcia: Barbara Nowak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400