2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Ogólnopolska Inicjatywa „Moje wyzwanie dla św. Jana Pawła II”

HP 5-24 Rawa Maz.

Uczestniczki inicjatywy wraz z Komendantem hufca

W dniach od 02-05.03.2020 r. aktywne uczestniczki Hufca Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka podjęły inicjatywę Ogólnopolską pt. „Moje wyzwanie dla św. Jana Pawła II”. W ramach tej inicjatywy udały się z wizytą do domu babci, jednej z uczestniczek pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Młodzieży Hufca.

 

Celem inicjatywy była pomoc osobom starszym, chorym i samotnym ze środowiska lokalnego w ramach ogólnopolskiej inicjatywy prospołecznej. Inicjatywa była bardzo mile odebrana przez starszą Panią oraz przez uczestniczki Klubu Aktywnych. Pani Krystyna wychowała dziesięcioro dzieci, w tym pięć córek i pięciu synów. Mieszka w bloku na czwartym piętrze w Rawie Mazowieckiej, jest bardzo aktywną osobą. Udziela się społecznie na wielu płaszczyznach: jest członkiem zespołu ludowego pt. „Wspomnienie” ze Starych Bylin, często w ramach jego działalności wyjeżdża na różne festyny i konkursy, udziela się również jako skarbnik w rodzinnych ogrodach działkowych. Do jej zainteresowań należą również robótki ręczne na drutach i haftowanie. Uczestniczki postanowiły odwiedzić starszą Panią sprawiając jej radość, dlatego jednym z elementów tej inicjatywy było ułożenie fryzury przez uczestniczki hufca oraz rozmowy i wspomnienia o Janie Pawle II. Po wykonaniu uczesania Pani Krysia poczuła się zadowolona.

 

Całemu spotkaniu towarzyszył radosny nastrój oraz liczne rozmowy na temat wspomnień z życia starszej Pani i Jana Pawła II. Inicjatywa została zorganizowana z okazji 100 – lecia urodzin Jana Pawła II, młodzież zadawała wiele pytań dotyczących wspomnień o życiu Jana Pawła II.  Klub Aktywnych zrobił coś dobrego dla drugiej osoby, wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto sobie nawzajem pomagać i być dobrym człowiekiem. Uczestniczki uzmysłowiły sobie, że trzeba szanować osoby starsze. Jeżeli w naszym najbliższym otoczeniu jest taka osoba, nie można jej pozostawiać samej sobie. Należy pamiętać o osobach starszych, schorowanych, samotnych, odwiedzać ich i w razie potrzeby pomagać. Starsi ludzie są bardzo wartościowi i mogą nas wiele nauczyć, tak jak spotkanie z Pani Krysią.

 

Autor tekstu: Aneta Albrecht

Autorzy zdjęć: kadra hufca 5-24

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400