2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Lekcja historii pt. „Żydzi Łowiccy”

HP 5-22 Łowicz

Młodzież uczniowska na prelekcji

W dniu 10.03.2020 r. ZSP nr 1 w Łowiczu odwiedził Burmistrz Miasta  Łowicz, dawny nauczyciel historii Pan Krzysztof Kaliński, który przeprowadził z młodzieżą szkolną a w tym uczestnikami Hufca Pracy 5-22 w Łowiczu prelekcję pod tytułem „Żydzi Łowiccy”.

 

Burmistrz opowiadał społeczności szkolnej o losach ludności żydowskiej zamieszkującej tereny Łowicza. Mówił o historii narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej, która przyniosła łowickim Żydom zagładę.

 

W Łowiczu bardzo wcześnie otworzono getto – już w maju 1940r. Na odciętym od reszty miasta terenie odizolowano ok. 8200 osób, bez środków do życia, kontaktu ze światem zewnętrznym. Ludzie wymierali z głodu, zimna i w wyniku chorób.

 

Profesor zaznaczył również jak dalece Łowiczanie zaangażowali się w ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej i jakie ponieśli ofiary.

Burmistrz zaproponował uczniom naszej szkoły kolejną lekcję historii dotyczącą wymordowania narodu żydowskiego przez nazistów, powiązaną z wyjściem na cmentarz gdzie znajdują się groby wymordowanych.

 

Młodzież z zainteresowaniem i zadumą wysłuchała opowiadania Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego i na pewno z ochotą weźmie udział w kolejnej lekcji historii.

 

Auto tekstu i zdjęć: Małgorzata Szwarocka, Anna Śnieguła

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400