2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

„Skierniewicki Salon Edukacyjny”

CEiPM Skierniewice

Miesiąc marzec dla Skierniewic jest okresem, w którym to mieszkańcy miasta mają możliwość wzięcia udziału w różnych przedsięwzięciach dotyczących edukacji i pracy. W okresie tym organizowane są targi edukacji oraz Dzień Maturzysty.

 

 

Uczestnicy targów

 

Włączając się w kalendarz marcowych imprez w dniu 10 marca 2020 roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP uczestniczyło w targach edukacyjnych „InFuture”, które odbyły się na Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 30 wystawców z terenów powiatów skierniewickiego, łowickiego, rawskiego, z miasta Łodzi, Warszawy, Piotrkowa Trybunalskiego, Kutna, w tym instytucje rynku pracy na terenie lokalnym. Wydarzenie to jest jedną z największych imprez organizowanych na terenie miasta Skierniewice, skierowane do osób poszukujących zatrudnienia lub możliwości dalszego kształcenia. Podczas wydarzenia w jednym miejscu można skorzystać z szeregu usług z zakresu rynku pracy i poznać osobiście kadrę realizującą działania na rzecz młodzieży i osób bezrobotnych.

 

 

Stoisko OHP

 

Oferta wystawców zawierała prezentację różnorodnych kierunków kształcenia począwszy od służby w Wojsku Polskim, Policji a skończywszy na kreowaniu wizerunku zewnętrznego. Uczestnicy targów mogli dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia, poznać opinię słuchaczy placówek edukacyjnych i zapoznać się z ofertą edukacyjną prezentowaną przez wystawców, w tym jednostkę OHP.

Oferta Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach dotyczyła realizowanych projektów dla młodzieży, działań z zakresu rozwoju zawodowego, pośrednictwa pracy. Ponadto upowszechniono działalność Ochotniczych Hufców Pracy w sieci EURES poprzez ulotki, broszury informacyjne i rozmowy indywidualne z osobami zainteresowanymi.

Targi zgromadziły osoby w różnym przedziale wiekowym.

  

Tekst: doradca zawodowy - Krzysztof Baranowski

Zdjęcia: Sylwia Ziółczyk

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400