2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

I etap konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2020” w Radomsku

HP 5-8 Radomsko

Uczestnicy podczas gotowania

Kadra HP 5-8 przeprowadziła wśród uczestników III grupy wychowawczej konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie 2020” w kategorii kucharz i fryzjer. Głównym celem konkursu było podniesienie poziomu przygotowania zawodowego. Konkurs dał możliwość sprawdzenia wiedzy przed zewnętrznymi egzaminami na tytuły kwalifikacyjne.

 

Do konkursu teoretycznego przystąpiło 15 uczestników (8 fryzjerów i 7 kucharzy). Konkurs  został przeprowadzony w ZSDiOŚ w obecności komisji konkursowej, która po sprawdzeniu testów ustaliła wyniki zgodnie z regulaminem. Najlepsi wzięli udział w części praktycznej.

 

Najlepszy zespół

 

W dniu 10.03.2020 r. odbyła się część praktyczna konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2020 – kucharz”, do którego przystąpiło czterech uczestników w dwuosobowych zespołach, którzy najlepiej napisali testy.

 

Część praktyczna odbyła się w pracowni kucharskiej ZSDiOŚ. Konkurs polegał na wykonaniu tego samego zadania przez dwa zespoły. Było to przygotowanie dania obiadowego składającego się z zupy ogórkowej z ziemniakami i placków ziemniaczanych z gulaszem cygańskim. Wszyscy mieli do dyspozycji ten sam przepis kulinarny, te same produkty, takie same przyprawy i jednakowe warunki pracy. Wykonane dania były podobne, ale o innych smakach. Każdy zespół inaczej przyprawił swoją zupę, placki i gulasz. Należy podkreślić, że wszystkie dania były smaczne i ładnie podane.

 

Uczestniczka podczas wykonywania fryzury wieczorowej

 

Część praktyczna konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2020 – fryzjer”  została przeprowadzona w dniu 11.03.2020 r. w pracowni fryzjerskiej w ZSDiOŚ, do którego przystąpiły trzy uczestniczki, które uzyskały największą liczbę punktów w pierwszej części – testach. W części praktycznej przyszłe fryzjerki miały do wykonania dwa zadania. Pierwsze z nich to wyciskanie fal na mokro, pierścionki płaskie i spiralne oraz ondulacja na główkach treningowych. Drugie zadanie polegało na wykonaniu fryzury wieczorowej.

 

Zwyciężczyni konkursu

 

Komisja konkursowa tak przy konkursie kucharz jak i fryzjer miała bardzo trudne zadanie, aby wyłonić najlepszy zespół kucharzy i najlepszą fryzjerkę. Ostatecznie zwycięzcami w zawodzie kucharz zostały Katarzyna i Kamila, a najlepszą fryzjerką okazała się Patrycja.

 

Wszyscy uczestnicy konkursów praktycznych zostali uhonorowani drobnymi nagrodami.

 

Tekst i zdjęcia: Ewa Smolarek, Agnieszka Kotarba, Monika Kałka-Palarz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400