2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

"Młodych pociągają wymagania i wysokie ideały” - Konkurs online o Św. Janie Pawle II"

5-15 Hufiec Pracy

Z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły, późniejszego Papieża oraz w związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2020, Rokiem Świętego Jana Pawła II, Hufiec Pracy

5-15 w Zduńskiej Woli postanowił zaangażować swoich podopiecznych w uczczenie tego wydarzenia.

 

Marta Patura w trakcie rozwiązywania testu

 

Pomimo ograniczeń wynikających z epidemii i w trosce o zdrowie

i  bezpieczeństwo młodzieży 7 maja 2020r. odbył się konkurs  "Św. Jan Paweł II" przeprowadzony online przez Wychowawcę Joannę Siemińską. W wirtualnej sali konkursowej spotkała się młodzież ze Zduńskiej Woli, Poddębic i Łasku.

 

Julia Kaczmarska odpowiada na pytania

 

Katarzyna Bednarska po zakończeniu rozwiązywania quizu

 

Magda Kamola w trakcie konkursu

 

Kordian Woźniak zastanawia się nad odpowiedziami

 

Każdy z uczestników otrzymywał w osobnym oknie dialogowym komunikatora internetowego to samo pytanie testowe wraz z czterema wariantami odpowiedzi i tam wskazywał jego zdaniem poprawną, podając jeden z  wariantów a,b,c lub d. W tej formie każdy biorący udział w zabawie otrzymał 25 pytań, które sprawdzały wiedzę młodzieży z zakresu życia i pontyfikatu św. Jana Pawła II. Celem zorganizowanego konkursu była popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Jana Pawła II, rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży osobą Papieża-Polaka, motywowanie do naśladowania Świętego, pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II. Jednocześnie forma zorganizowania konkursu miała na celu pokazać młodzieży, że pomimo utrudnień, jakie niesie za sobą obecna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju, przy odrobinie dobrych chęci udaje się znaleźć metody i wypracować rozwiązania, które pozwalają nam pozostawać w stałym kontakcie, angażować się z zabawy, brać udział w konkursach i zdobywać nagrody. Aktualne staje się tym samym popularne stwierdzenie "chcieć to móc", motywujące podopiecznych Hufca Pracy to podejmowania licznych działań z każdej dziedzinie życia oczywiście z zastosowaniem się do ograniczeń i dbałością o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi Patrycji Mocek

 

 

 

 

Natalia Mik odpowiada na pytania

 

 

 

Natalia Czyż udziela odpowiedzi

 

Po zliczeniu prawidłowych odpowiedzi wyłonił się zwycięski skład:

Julia Kaczmarska z ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli - I miejsce;

Magdalena Kamola z ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli, - II miejsce;

Patrycja Mocek z ZSAZ ZDZ w Zduńskiej Woli - III miejsce;

Marta Patura z ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli i Katarzyna Bednarska z ZSP nr 1 w Łasku- - IV miejsce ex aequo;

Natalia Mik z ZSP w Poddębicach - V miejsce;

Natalia Czyż i Kordian Woźniak z ZSAZ ZDZ w Zduńskiej Woli- VI miejsce ex aequo.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Rodzice uczestników

Screeny z konkursowych konwersacji: Joanna Siemińska

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400