2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i Technologii



Wydarzenia

„100 – lecie Bitwy Warszawskiej”

Hufiec Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka

W dniu 15.05.2020 roku w Hufcu Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „100 – lecie Bitwy Warszawskiej”. Jego celem było kształtowanie postaw patriotycznych uczestników OHP, zachęcenie młodzieży do poznawania trudnych dziejów naszej ojczyzny, a także kształtowanie szacunku wobec dokonań Polaków. Młodzież miała możliwość wzięcia udziału w dwóch obszarach tematycznych: ogólnohistorycznym oraz „bohater lokalny”.

Prace konkursowe uczestników

Uczestnicy rawskiego hufca w składzie: Natalia Redlicka, Jakub Dzięgielewski oraz Wiktoria Sadowska wzięli udział w kategorii plastycznej, w której zadaniem było wykonanie pracy w dowolnej technice płaskiej. Młodzież przygotowała piękne prace odzwierciedlające trudne losy naszej ojczyzny.

Kadra Hufca składa serdeczne podziękowania za aktywny udział w przedsięwzięciu.

Autor tekstu i zdjęć: Kinga Stańczak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400