2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

„Pamięć i tożsamość Wielkiego Jana Pawła II”

Hufiec Pracy 5-15 Zduńska Wola

W dniu 18.05.2020r. Kadra Hufca Pracy, Młodzieżowego Centrum Kariery w Zduńskiej Woli oraz Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Sieradzu wraz z uczestnikami uczcili 100 Rocznicę Urodzin Jana Pawła II.

Młodzież i Kadra Hufca Pracy, MCK i MCiZ przy Pomniku Św. Jana Pawła II

Z tej okazji pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. Rok 2020 został ustanowiony prze Sejm i Senat Rzeczpospolitej  Polskiej Rokiem  Świętego Jana Pawła II. Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II przyszedł na świat w Wadowicach 18 maja 1920 r. i był jednym z najbardziej znaczących Polaków XX wieku. To właśnie jego słowa stały się momentem zwrotnym w procesie polskich przemian demokratycznych. Głosił ewangelię na całym świecie, odwiedził 132 kraje a jego nauczanie jest wciąż aktualne. Wielki Jan Paweł II był przewodnikiem po drogach życia młodzieży. Jego nauki stały się trwałym punktem odniesienia i światłem dla każdej inicjatywy oraz wszelkich działań wychowawczych wśród nowych pokoleń. Po złożeniu wiązanki i zapaleniu zniczy uczestnicy uroczystości przypomnieli sobie najważniejsze fakty z życia wielkiego Polaka oraz jego słowa, które pamiętamy i do dziś nosimy w naszych sercach. To spotkanie stało się okazją do zadumy i modlitwy.

 

 

 Komendant i Wychowawcy Hufca Pracy z uczestnikami i Doradcy Zawodowi

 

 

Złożenie wiązanki i zniczy przez Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka, Wychowawcę Katarzynę Wajman, Doradców Zawodowych Magdalenę Niezgodzką i Agnieszkę Kobierę oraz uczestników.

 

 

Pod pomnikiem Ojca Świętego w Zduńskiej Woli

 

 

Młodzież wraz z Kadrą Hufca Pracy przed Pomnikiem Św. Jana Pawła II

Celem wydarzenia było oddanie hołdu przez młodzież i uczczenie 100 Rocznicy Urodzin Jana Pawła II, który od 11października 2011r. jest Patronem Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Tekst: Katarzyna Wajman

Zdjęcia: Barbara Nowak

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400