2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej



Wydarzenia

Rozstrzygnięcie konkursu „100-LECIE BITWY WARSZAWSKIEJ”

HP 5-20 Wieruszów

W dniu 19 maja br. w Hufcu Pracy 5-20 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „100-LECIE BITWY WARSZAWSKIEJ”.

 

 

Prace uczestników konkursu

 

 

Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych u naszych uczestników i zachęcanie młodzieży do poznawania trudnych dziejów naszej ojczyzny.

Konkurs pozwolił uczestnikom rozwijać zainteresowania o historii Polaków.

Spośród wykonanych przez młodzież prac plastycznych, komisja wyłoniła trzy najlepsze i najciekawsze, które będą reprezentować nasza jednostkę na wyższym szczeblu.

 

Tekst i zdjęcia: Kadra HP 5-20

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400