2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Konsultacje indywidualne uczestników OHP z pracownikami pionu rozwoju zawodowego

MCK Bełchatów

Od 04 maja 2020 r. jednostki OHP wznowiły bezpośrednie działania skierowane do uczestników OHP. Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Bełchatowie, przystąpili więc do udzielania konsultacji indywidualnych dla podopiecznych Hufca Pracy 5-11
w Bełchatowie.

Konsultacje indywidualne

Doradca zawodowy i pośrednik pracy udzielali młodzieży informacji i porad z zakresu planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, a także rynku pracy. Poruszane były m.in. kwestie indywidualnego planu działania i planowania kariery, określenia słabych
i mocnych stron, potrzeb i oczekiwań uczestników.

Indywidualne konsultacje w większości prowadzone były dla uczestników, z klas III, którzy w tym roku kończą naukę. Podczas tych spotkań pracownicy MCK Bełchatów analizowali indywidualne plany kariery uczestników, omawiali aktualną sytuację na rynku pracy,
a także identyfikowali potrzeby szkoleniowe młodzieży, możliwości zatrudnienia
u pracodawców, u których młodzież uczy się zawodu. Uczestnicy w dużej mierze pragną pracować w wyuczonym zawodzie fryzjera, czy kucharza, ale chcieliby także w miarę możliwości skorzystać ze szkoleń w zawodzie „kosmetyczka”, „kelner, barman, barista”, by uzupełnić swoje kwalifikacje. Kilkoro uczniów planują także wyjechać za granicę
i podjąć pracę na okres tymczasowy, głównie w wakacje, bądź  też na dłuższy czas.

Spotkania w siedzibie MCK Bełchatów odbyły się zgodnie z aktualnie przyjętym reżimem sanitarnym. Po telefonicznym uzgodnieniu terminu z zachowaniem odpowiedniej odległości oraz zakrywaniem ust i nosa maseczką i możliwością dezynfekcji rąk.

Pracownicy MCK Bełchatów w kolejnych dniach będą kontynuować pracę indywidualną
z uczestnikami, umówili już kolejne terminy spotkań, na których m.in. będą aktualizować z podopiecznymi dokumenty aplikacyjne, a także przygotowywać ich do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

 

Autor artykułu:

Agnieszka Kępińska doradca zawodowy MCK Bełchatów

Autor zdjęcia:

Beata Szafnicka pośrednik pracy MCK Bełchatów

 

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400