2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Wizyta w schronisku dla zwierząt „Funny Pets”

Hufiec Pracy 5 – 16 w Sieradzu

W dniu 22 maja 2020 r. uczestnicy 5-16 HP w Sieradzu odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt w Czartkach „Funny Pets”. Wizyta miała miejsce w Dniu Praw Zwierząt, który przypada właśnie 22 maja. Prawa zwierząt opierają się na twierdzeniu, że zwierzęta są istotami, które czują i potrafią ocenić wartość swego życia. W związku z tym coraz głośniej jest o tym, że również tym istotom, towarzyszom naszych rodzin, należą się prawa. Jako istoty żywe i zdolne odczuwać zarówno radość, jak i cierpienie, zwierzęta powinny być traktowane tak, aby tego cierpienia nie odczuwały. Po prostu tak, jak ludzie. Warto o tym pamiętać nie tylko w dniu ich święta, ale też we wszystkie inne dni. Wyjazd do Czartek został sfinalizowany dzięki współpracy HP 5-16 z MCiZ OHP w Sieradzu.

Wolontariusze HP 5-16 z czworonogami z Czartek

W trakcie pobytu młodzież z naszego hufca została oprowadzona po schronisku, zapoznała się z jego funkcjonowaniem, formami opieki nad zwierzętami oraz współpracą z lekarzami weterynarii. Następnie każdy z wolontariuszy otrzymał pod opiekę swojego czworonożnego przyjaciela, z którym wyruszył na godzinny spacer po pobliskim lesie. Wychowawcy również skorzystali z możliwości pomocy zwierzętom, które na co dzień dużo czasu spędzają w swoich boksach i potrzebują „się wybiegać” na łonie natury.

Uczestnicy wycieczki do „Funny Pets”

Mieszkańcy „Funny Pets”

Pobyt w schronisku dla zwierząt był dla naszej młodzieży fajnym przeżyciem, zwłaszcza teraz, w okresie pandemii, umożliwił im zapoznanie się z funkcjonowaniem schroniska "Funny Pets" oraz dał możliwość pomocy bezdomnym zwierzętom. Głównym założeniem i celem akcji było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych psów i chęć kształtowania u młodzieży gotowości niesienia pomocy skrzywdzonym zwierzętom. Uczniowie mieli również okazję zapoznać się z zasadami pracy w wolontariacie na rzecz schroniska.

 Harce zwierząt na łonie natury

Tekst: Magdalena Owczarek

Zdjęcia: kadra HP 5-16

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400