2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Dzień Matki w HP 5-23

HP 5-23 w Skierniewicach

W Hufcu Pracy  5-23 odbył  się konkurs pod nazwą „Prezent dla mamy”. Celem  było zmobilizowanie uczestników do kreatywnego myślenia i  działania  a w rezultacie  wykonania  własnoręcznego  prezentu dla mamy. Umiejętności wyniesione z warsztatów decoupage przeprowadzanych w ramach koła zainteresowań „Coś z niczego” pozwoliły naszym uczestnikom własnoręcznie i według własnego pomysłu wykonać prace, które  później  podarują  swoim  mamom.   

 

   

Nadesłane prace naszych uczestników cz.1

 

Z powodu COVID-19 konkurs odbywał się online. Uczestnicy prace wykonali w domu a nam przesłali zdjęcia wykonanych przez siebie dzieł. Prace były  wykonane  według różnych pomysłów od zastosowania bibuły do decoupage na szkle z dostępnych w domu materiałów. Uczestnikom gratulujemy pomysłowości i dziękujemy, że wiedzę oraz umiejętności zdobyte na zajęciach w ramach koła zainteresowań i warsztatów potrafią zastosować w praktyce.

Nadesłane prace naszych uczestników cz.2

 

Tekst i zdjęcia: Anna Figat, Ilona Broniarek

 

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400