2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Cykl spotkań z uczestnikami OHP

MCK Zduńska Wola, MCIZ Sieradz

Doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery  OHP w  Zduńskiej Woli     i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Sieradzu, rozpoczęli w miesiącu maju cykl konsultacji indywidualnych dla uczestników Hufców Pracy podległych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Sieradzu.

Kordian podczas spotkania z doradcą zawodowym MCK w Zduńskiej Woli

Konsultacje mają na celu przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania właściwych decyzji edukacyjnych i zawodowych. W trakcie spotkań z doradcami zawodowymi uczestnicy poszerzają posiadaną wiedzę na temat swojego potencjału zawodowego i systemu wartości związanego z przyszłą praca zawodową. Podczas kolejnych spotkań doradcy zawodowi pomogą uczestnikom we właściwym przygotowaniu własnych dokumentów aplikacyjnych jak i rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejnym celem konsultacji jest również określenie potrzeb i oczekiwań szkoleniowych poszczególnych uczestników oraz możliwości zdobycia bądź podniesienia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i kursach oferowanych przez OHP w drugim półroczu 2020 roku.

Uczestniczki HP podczas konsultacji z doradcą zawodowym MCIZ w Sieradzu

 

Tekst i zdjęcia: Magdalena Niezgodzka – doradca zawodowy MCIZ w Sieradzu

                      Agnieszka Kobiera – doradca zawodowy MCK w Zduńskiej Woli

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400