2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Wręczanie nagród w konkursie „Od narodzin do świętości-obraz z życia Św. Jana Pawła II”

Podczas wizyty w Łódzkiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w dniu 27.05.2020 r. Dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania KG OHP Sławomir Męcina w towarzystwie Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej Komendy OHP Krzysztofa Świerczka wręczył nagrody osobom wyróżnionym przez jury w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Do gratulacji przyłączyła się Pani Barbara Stanisława Günther Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi wręczając nagrody za wyróżnienie w konkursie na etapie wojewódzkim.

Tegoroczne wręczanie nagród ze względu na pandemię odbyło się w siedzibie ŁWK OHP. Dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania KG OHP Sławomir Męcina pogratulował osobom wyróżnionym w konkursie tj. uczestniczce HP 5-24 w Rawie Mazowieckiej Klaudii Rymarczyk autorce pracy „Święty Jan Paweł II-Papież i Misjonarz” oraz Pani Sandrze Miksie uczestniczce HP 5-5 w Łodzi za pracę „Jan Paweł II z hostią świętą”. W spotkaniu wzięli udział również Pani Aneta Albrecht (wychowawca HP 5-24) oraz Pan Sebastian Grzanka (wychowawca HP-5-5).

Podczas spotkania Dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania  Sławomir Męcina rozmawiał z osobami wyróżnionymi w konkursie na temat zainteresowań oraz planów na dalsze życie.

 

 

 

Tekst: Aneta Ciepielewska

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400