2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Konsultacje przed egzaminami i spotkanie z pośrednikiem pracy w Wieruszowie

Hufiec Pracy 5-20, MCK Wieruszów

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminów zawodowych, w dniu 29.05.2020 roku w świetlicy Hufca Pracy 5-20 w Wieruszowie kadra wychowawcza przeprowadziła konsultację z zakresu teoretycznej wiedzy zawodowej z udziałem uczestników, kończących w bieżącym roku naukę zawodu. Młodzież otrzymała we wcześniejszym terminie drogą elektroniczną przykładowe testy, do samodzielnego rozwiązania, a konsultacje które odbyły się w Hufcu Pracy w Wieruszowie  miały na celu sprawdzenie teoretycznej wiedzy zawodowej uczniów i dały możliwość przekonania się nad czym należy pracować i czego jeszcze się nauczyć by egzamin zawodowy zdać z jak najlepszym wynikiem.

Uczestnicy HP

Uczniowie kończący w tym roku szkolnym naukę mieli również okazję spotkać się z pośrednikiem  pracy Beatą Szczygieł z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieruszowie. Pośrednik przeprowadził zajęcia na temat podstaw prawa pracy, dzięki którym młodzież po ukończeniu nauki zawodu zdobędzie niezbędną wiedzę, która pomoże  im w dalszej  ścieżce  zawodowej. Uczniowie będą objęci wsparciem MCK również po ukończeniu nauki np. w formie kursów na wózki widłowe, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia.

Uczestnicy HP w trakcie konsultacji

Uczestnicy w trakcie spotkania z Pośrednikiem Pracy

Tekst i zdęcia : Kadra HP 5-20

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400