2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Wręczenie nagród za konkurs „Aktywność- dobry wybór”

5-24 HP Rawa Mazowiecka

W dniu 02.06.2020 r. w Hufcu Pracy 5-24 Rawa Mazowiecka uczestniczki, które brały udział w inicjatywie zakwalifikowanej do konkursu „Aktywność – dobry wybór” odebrały z rąk p. Komendant Bożeny Krawczyk nagrody, za zajęcie II miejsca w kategorii B czyli inicjatywie cyklicznej.

Wyróżnione uczestniczki z kadrą hufca

 

Dziewczęta przeprowadziły inicjatywę pn. „Pomoc charytatywna jest zawsze pozytywna”. Potrzeba realizacji inicjatywy była wysoka, ponieważ zbiórka została przeprowadzona na rzecz osób starszych, schorowanych i samotnych borykających się z problemami finansowymi. Podczas zbiórki zebrano 1007,78 zł. Zebrane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup paczek żywnościowych dla potrzebujących seniorów. Uczestniczki były bardzo zaangażowane, zadbały o zaplanowanie i przebieg inicjatywy. Działania społeczne i charytatywne uczą młodzież dostrzegać, że czasami w bliskim otoczeniu jest ktoś o takich potrzebach jak my, ale o mniejszych możliwościach do ich realizacji. Praca na rzecz innych uczy nas motywacji,  że warto rozwiązywać problemy i pomagać innym. Dziewczęta były bardzo dumne z zajęcia drugiego miejsca w konkursie oraz zadowolone z otrzymanych nagród rzeczowych. Wyróżnienie to na pewno zmotywuje je do dalszej pracy społecznej.

 

Dziewczęta z otrzymanymi nagrodami

Autor tekstu: Aneta Albrecht

Autor zdjęć: Kinga Stańczak

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400