2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Próbny egzamin zawodowy w HP 5-23

HP 5-23 Skierniewice

03.06.2020 w Hufcu Pracy 5-23 odbył się próbny egzamin zawodowy. Przeprowadzony  egzamin był okazją do sprawdzenia poziomu wiadomości uczestników. Celem było również przygotowanie i oswojenie  uczestników przystępujących do egzaminu z procedurami postępowania w trakcie trwania egzaminu. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny uczestnicy stawili się w maseczkach, rękawiczkach i z własnymi długopisami. Maseczki mogli zdjąć  dopiero po  otrzymaniu arkusza i przystąpieniu do egzaminu. Wchodząc na salę wszyscy dezynfekowali  ręce zgodnie z procedurami.

Próbny egzamin zawodowy w HP 5-23

W celu sprawdzenia swoich wiadomości stawili się  uczestnicy przystępujący w tym roku do egzaminu zawodowego.  By sprawdzić swoje umiejętności, chęć sprawdzenia poziomu wiedzy wyrazili również uczniowie ze szkoły nie bedacy uczestnikami  OHP, którym kadra Hufca umożliwiła również sprawdzenie swoich wiadomości.

Uczestnicy próbnego egzaminu zawodowego

Tekst i zdjęcia: Anna Figat, Ilona Broniarek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400