2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

„Przygotowania do egzaminów zawodowych w OHP Zduńska Wola”

Hufiec Pracy 5-15 Zduńska Wola

Kadra Hufca Pracy i MCK w Zduńskiej Woli oraz MCIZ w Sieradzu, zorganizowała i przeprowadziła konsultacje oraz testy próbne dla  uczestników III klas Szkół Branżowych.

Sprzedawcy i fryzjerki podczas próbnego egzaminu zawodowego w siedzibie OHP w Zduńskiej Woli

 

 

Romuald Krystyniak -Komendant Hufca , Wychowawca Katarzyna Wajman  oraz Magdalena Niezgodzka. Doradca Zawodowy i uczestnicy: Oskar, Piotr, Iza, Emilka i Artur podczas rozwiązywania testów

Młodzież w dniach 22.05.2020r.-05.06.2020r. rozwiązywała testy w formie bezpośredniej w siedzibie Hufca Pracy oraz w formie elektronicznej- zdalnie.

Uczestnicy HP z powiatu łaskiego: Ola, Natalia, Ania i Cezary podczas rozwiązywania testów

 

W tym roku naukę zawodu w Hufcu Pracy w Zduńskiej Woli kończy 47 uczestników w zawodach: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, piekarz, elektromechanik, cukiernik, blacharz, dekarz i stolarz. Po rozwiązaniu przez młodzież testów Kadra sprawdziła odpowiedzi oraz omówiła błędy.

Wychowawca Barbara Nowak i Doradca Zawodowy Magdalena Niezgodzka w czasie rozwiązywania testu przez Dawida, Łukasza, Adama, Gracjana, Adama i Oskara

 

Podopieczni otrzymali materiały dot. zadań praktycznej części egzaminu zawodowego. Celem przeprowadzenia testów była możliwość sprawdzenia swojej wiedzy przez uczestników OHP przed przystąpieniem do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Tekst: Katarzyna Wajman

Zdjęcia: Barbara Nowak

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400