2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Rozpoczęta akcja rekrutacyjna w łódzkim hufcu

HP 5-5 w Łodzi

Kadra wychowawcza Hufca Pracy 5-5 w Łodzi rozpoczęła akcję rekrutacyjną młodzieży na przyszły rok szkolny. Jest to szczególny czas dla nas wszystkich, dlatego działania rekrutacyjne również uległy zmodyfikowaniu.

 

Akcja rekrutacyjna młodzieży

Oprócz kontaktów telefonicznych i mailowych ze szkołami podstawowymi oraz kuratorami kadra hufca również działa w terenie. Plakaty informujące o rekrutacji do OHP rozwieszane są w Łodzi na słupach informacyjnych jak również na klatkach schodowych. W zaprzyjaźnionych zakładach pracy i sklepach są pozostawione ulotki. Mamy nadzieję, że pomimo niesprzyjającego czasu nasze działania przyniosą rezultaty.

 

Tekst: Agnieszka Przybylak

Zdjęcia: Sebastian Grzanka, Paulina Wrzeszcz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400