2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Spotkanie Klubu Absolwenta Hufca Pracy 5-5 w Łodzi

HP 5-5 Łódź

W dniu 09.06.2020r odbyło się spotkanie Klubu Absolwenta. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia siebie oraz wypowiedzeniu się o swojej obecnej sytuacji, drodze edukacyjnej, zawodowej oraz dalszych planach na przyszłość.

Spotkanie Klubu Absolwentów

Młodzież w miłej atmosferze przy zorganizowanym poczęstunku podjęła tematy związane ze sferą prywatną, rodzinną. Dyskutowano również o zmianie swojej indywidualnej codzienności w dobie pandemii COVID- 19. W spotkaniu uczestniczył także pośrednik pracy współpracujący z Hufcem Pracy 5-5 Pani Małgorzata Rokita, która proponowała młodzieży różne ścieżki drogi zawodowej. Absolwenci, którzy uczestniczyli w spotkaniu pracują, cześć z nich kontynuuje kształcenie w Liceum dla Dorosłych.

Spotkanie miało na celu monitorowanie losów absolwentów, integracje młodzieży oraz udzielnie wsparcia i porad byłym uczestnikom hufca.

Tekst: Sebastian Grzanka

Zdjęcia: Agnieszka Przybylak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400