2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Nagrodzeni za aktywność

HP 5-15 Zduńska Wola

Uroczyste podziękowanie uczestnikom  za udział w konkursie „Aktywność Dobry Wybór” przez Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka

W dniach 09-10.06.2020r. Komendant Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak wraz z Kadrą Wychowawczą wręczył uczestnikom nagrody za udział w wojewódzkim Konkursie „Aktywność – Dobry Wybór”.

 

Aktywność 18 uczestników Hufca Pracy z terenu powiatu zduńskowolskiego i łaskiego została wysoko oceniona przez Jury.

 

Wręczenie nagród Emilii, Marcie i Filipowi za udział w konkursie „Aktywność Dobry Wybór” w kategorii A, B i C przez Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka

 

Akcja „Młodzież do młodzieży i nie tylko…” w ramach ogólnopolskiej akcji #ZOSTANWDOMU zgłoszona w kategorii A jako „Inicjatywa jednorazowa” zajęła I miejsce. Celem przeprowadzonej akcji było  zachęcenie młodzieży i nie tylko do pozostania w domu, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Uczestnicy Hufca Pracy z pomocą członków rodziny nakręcili króciutkie filmiki o tym, jak aktywnie można spędzić czas w okresie kwarantanny społecznej.

 

Wręczenie nagród Natalii, Patrycji, Kordianowi, Oliwii, Natalii, Oliwii,  Magdalenie za udział w konkursie „Aktywność  Dobry Wybór” w kategorii A i B przez Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka

 

Najwyżej w województwie zostało również ocenione „Zaangażowanie indywidualne” podopiecznej Hufca Pracy Emilii Brzezińskiej. Aktywność Przewodniczącej Rady Młodzieży została zgłoszona w kategorii C. Inicjatywa prospołeczna młodzieży „Tacy jak my” zgłoszona w kategorii B jako „Inicjatywa cykliczna” zajęła miejsce trzecie w wojewódzkim konkursie. Młodzież pod okiem Kadry Hufca Pracy zorganizowała i przeprowadziła akcje prospołeczne na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Wręczenie nagród uczestnikom z powiatu łaskiego: Gabrieli, Natalii, Izabeli, Aleksandrze, Natalii, Annie za udział w konkursie „Aktywność Dobry Wybór” w kategorii A i B przez Wychowawcę Barbarę Nowak

 

Komendant Hufca Romuald Krystyniak odczytał protokół Komisji Konkursowej oraz  podziękował wszystkim uczestnikom z powiatu zduńskowolskiego zaangażowanym w działania prospołeczne. Młodzieży z powiatu łaskiego nagrody wręczył Wychowawca Hufca Pracy Barbara Nowak.

 

Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli jako jedyna jednostka w województwie łódzkim zgłosił do konkursu aktywność młodzieży we wszystkich trzech kategoriach już trzeci rok z rzędu. Dowodzi to ogromnemu zaangażowaniu, zdyscyplinowaniu i pracy członków Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych w działania prospołeczne.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Barbara Nowak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400