2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Konsultacje z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

MCK Łódź

Doradca zawodowy z uczestniczką

W dniu 19.06.2020r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi odbyły się konsultacje z doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla uczestników Hufca pracy 5-5. Kadra MCK Łódź korzystając z zaproszenia na  zakończenie roku szkolnego, przeprowadziła indywidualne spotkania, rozmowy z  uczniami, uczestnikami Hufca.

 

Uczestnicy konsultacji, to uczniowie szkoły podstawowej dla dorosłych, przyszli absolwenci. Głównym celem było przygotowanie ich do wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia, dalszej drogi nauki , wyboru zawodu, zbudowanie planu działania w tym zakresie.

 

Poprzez spotkanie z doradcą zawodowym Małgorzatą Hulewicz młodzież mogła zwiększyć swoją świadomość dotyczącą mocnych i słabych stron, zainteresowań, zdolności, predyspozycji zawodowych oraz wielu rzeczy o sobie. Nauczyć się metod autoprezentacji, tak potrzebnej m.in. podczas rozmów kwalifikacyjnych, przebadać swoje predyspozycje zawodowe. Przećwiczyć, bądź nauczyć się konstruować poprawnie dokumenty aplikacyjne.

 

 

Pośrednik pracy z uczestnikiem

 

Pośrednik pracy Małgorzata Rokita przedstawiła uczestnikom jak wygląda współczesny rynek pracy, jak się po nim poruszać.

 

W jaki sposób poszukiwać zatrudnienia długoterminowego ale również krótkoterminowego np. na wakacje. Gdzie i kto obecnie rekrutuje, jakie jest zapotrzebowanie w zawodach , które uczestnicy wybrali, ale również w innych branżach. Przedstawiła również ofertę szkoleń dla uczestników i absolwentów OHP. Uczestnicy mogli na miejscu napisać dokumenty aplikacyjne.

 

Spotkanie cieszyło się zainteresowanie ze strony młodzieży.

 

Tekst: Małgorzata Hulewicz, Małgorzata Rokita

Zdjęcie: Małgorzata Hulewicz, Małgorzata Rokita

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400