2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Rok szkolny pełen wyzwań – nagrody dla aktywnych i najpilniejszych

HP 5-5 Łódź

Fotorelacja z zakończenia roku

Rok szkolny 2019/2020 niewątpliwie był czasem pełnym wyzwań dla młodzieży szkolnej. Trudna sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz ciągła niepewność - nie sprzyjały optymistycznemu nastawieniu do codziennej rzeczywistości.

 

Uczestnicy Hufca Pracy 5-5 świetnie poradzili sobie z wyzwaniami zdalnej edukacji, prezentowali także aktywną postawę wobec proponowanych przez wychowawców konkursów on-line.

 

19.06.2020 roku Komendant Hufca Pracy 5-5 wraz z Kadrą Wychowawczą zorganizowali uroczyste zakończenie roku szkolnego – opatrzone w rozdanie upominków za aktywność konkursową oraz wzorowe realizowanie obowiązków uczestnika Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników oraz przemówienia Pani Komendant: Katarzyny Czerwińskiej, która w ciepłych słowach podziękowała młodzieży za aktywność oraz pogratulowała zdobytych wyróżnień.

 

W uroczystości wzięli także udział: Doradca Zawodowy: Pani Małgorzata Hulewicz oraz Pośrednik Pracy: Pani Małgorzata Rokita, które to wyraziły słowa uznania wobec wysokiej frekwencji na zajęciach praktycznych w zakładach pracy.

 

Młodzież z zaciekawieniem odbierała pięknie zapakowane upominki. Panowała wesoła atmosfera, która sprzyjała ciekawym rozmowom i wzajemnym podziękowaniom.

 

Tekst i zdjęcia: Paulina Wrzeszcz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400