2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

HP 5-15 Zduńska Wola

Przed egzaminem w ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli:  Julia, Agnieszka, Agnieszka

23 czerwca 2020r. 29 uczestników  Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli przystąpiło  do pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W ZSP nr 1 w Łasku do egzaminu podeszło 16 uczniów.

Bartek, Natalia, Ewa, Aleksandra, Anna, Kamila, Izabela podczas egzaminu  zawodowego w ZSP  nr 1 w Łasku

 

Młodzież kształcąca się w zawodzie  mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy oraz sprzedawca odbywa praktyczną naukę zawodu w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Łasku, w zakładzie mechaniki pojazdowej i blacharstwa w Dobroniu, w sklepach: „Sandro Jeans”, „PSS Społem”, „FH Ogrodnik”, „Impro s.c” oraz w sklepie odzieżowym Barbary Pawlikiewicz w Łasku.

 

Egzamin zawodowy w ZSP nr 1 w Łasku

 

W Zduńskiej Woli do egzaminu podeszło 8 uczestników w zawodach: piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca. Uczniowie odbywają praktyki w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Szadku, w zakładzie „Autoweber Sp. z o.o.” w Zduńskiej Woli, oraz w sklepie „Chemia” w Zduńskiej Woli. W ZSP w Poddębicach do egzaminu podeszło 5 uczestników w zawodach: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych i piekarz. Młodzież przygotowuje się do zawodu w sklepie „Kubuś”, w przedsiębiorstwie „Logicar Sp. z o.o.”, oraz w zakładzie piekarniczo-cukierniczym „AsPal” w Poddębicach. Uczestnicy zdawali egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

 

Egzamin zawodowy w ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli

 

Tuż po egzaminie młodzież podzieliła się z Kadrą Wychowawczą  swoimi  wrażeniami i spostrzeżeniami. Młodzież czuła się spokojniejsza, bardziej pewna siebie i  przygotowana merytorycznie dzięki próbnym egzaminom, które przeprowadziła Kadra Hufca Pracy oraz Doradca Zawodowy MCIZ w Sieradzu Magdalena Niezgodzka. Pozostali podopieczni Hufca Pracy z terenu powiatu łaskiego, zduńskowolskiego i poddębickiego zgłoszeni przez Cech Rzemiosł Różnych podejdą do egzaminu w innym terminie.

 

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Dyrekcja ZSP nr 1 w Łasku, ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400